Program sam zasugeruje co jeszcze warto uzupełnić w ofercie, aby na portalach uzyskać nawet 100% kompletności opisu.
Nie chodzi tu o wymagalność niektórych wartości ale o najważniejsze dane dodatkowe.

 

Więcej informacji o programie Profesionalny Agent znajduje się tutaj.

język